FOTOVOLTIKA

Fotovoltické (fotovoltaické) riešenie energetickej nezávislosti predstavuje prínos pre vašu domácnosť či firmu v dlhodobom časovom horizonte. Okrem toho, že zelená energia po počiatočnej investícii šetrí vašu peňaženku, šetrí aj životné prostredie. Oblasť fotovoltiky (fotovoltaiky) je dynamická a inovatívna. Rastúce trhové ceny elektrickej energie sú pre rodiny a podniky veľkou záťažou.

Efektívnym spôsobom je zriadenie si fotovoltickej (fotovoltaickej) elektrárne, ktorá úplne alebo čiastočne pokryje vaše energetické potreby. Solárna energia predstavuje čistý obnoviteľný zdroj energie. S našimi projektami máte garantovanú účinnosť a trvácnosť fotovoltických (fotovoltaických) panelov po dobu minimálne 25 rokov. 

Spolupracujeme s firmami, ako Sofar Solar, EXE Solar, REC, Fronius, SMA, Longi Solar, SunLink, SUNPOWER, Sharp alebo JA Solar, ktoré patria medzi elitu vo fotovoltickom priemysle. Fotovoltický systém na mieru máme pripravený aj pre vás.
Alebo tiež fotovoltika (fotovoltaika) je dynamicky rozvíjajúce sa technické odvetvie, ktoré sa zaoberá premenou svetla na elektrickú energiu. Samotný názov je odvodený z dvoch slov – foto, čo je v preklade svetlo a volt, čo je jednotka elektrického napätia. Proces tejto premeny zabezpečujú fotovoltické (fotovoltaické) články. Vďaka konkurenčnému prostrediu sa vývoj fotovoltiky (fotovoltaiky) v posledných desaťročiach posúva míľovými krokmi a preto sa stáva čoraz dostupnejším. Účelom je v blízkej budúcnosti rapídne znížiť energetickú závislosť domácností a firiem na tradičných zdrojoch sieťovej elektrickej energie.

Fotovoltické panely

Ide o zoskupené fotovoltické (fotovoltaické) články (panely) v rôznych veľkostiach i tvaroch. Existuje niekoľko druhov fotovoltických (fotovoltaických) panelov – monokryštalické, polykryštalické a tenkovrstvé. Najpoužívanejšie sú práve monokryštalické panely z kremíka, ktoré majú vysokú účinnosť pri dopade priameho slnečného žiarenia. Najčastejšie majú fotovoltické (fotovoltaické) panely tvar štvorca.

Dispozícia fotovoltických panelov

Solárne panely pre fotovoltiku (fotovoltaiku) by mali byť primárne orientované na južnú svetovú stranu. Dôvodom je prirodzene miera frekvencie dopadajúceho slnečného žiarenia. Umiestnenie fotovoltických (fotovoltaických) panelov by malo byť definitívne na mieste bez tieňa. Sklon by mal byť 30 až 60°. V rámci projektovania však nie je problémom ani západná alebo východná strana, kde je energetická strata v priemere len okolo 14 %.

Fotovoltická elektráreň

Náš projekt ja navrhovaný práve pre vznik fotovoltickej (fotovoltaickej) elektrárne, ktorá predstavuje kompletný systém, ktorý vyrába a distribuuje elektrickú energiu do elektrických rozvodov. Fotovoltická (fotovoltaická) elektráreň zahŕňa všetky potrebné komponenty – fotovoltické (fotovoltaické) panely, nosné konštrukcie, elektromery, meniče, striedače, optimizéry, rozvádzače či elektromer. Všetky tieto zložky – prvky sú navzájom prepojené a zabezpečujú jednosmerný a striedavý prúd.

Slnečné žiarenie na Slovensku

Úroveň slnečného žiarenia na Slovensku je porovnateľná s územím Nemecka, ktoré je na celosvetovom trhu s fotovoltikou (fotovoltaikou) absolútnym priekopníkom. Potenciálne najperspektívnejšou lokalitou z hľadiska intenzity dopadu slnečných lúčov je oblasť západného a južného Slovenska. No taktiež v ostatných oblastiach je možné efektivitu solárnych riešení optimalizovať k absolútnej spokojnosti.

Záruka

10 Rokov 
na invertor

s možnosťou predĺženia 
za poplatok

25 Rokov 
na panely

Exkluzívne na kazivosť 
a skryté vady

30 Rokov 
na funkčnosť

PANELOV NA 
ÚROVNI 77,28%
Národný energetický projekt SK s.r.o.
Dopravná 1364/11, 955 01 Topoľčany
© 2024 Národný energetický projekt s.r.o.
Ochrana osobných údajov