FOTOVOLTIKA 
PRE DOMÁCNOSTI

Fotovoltika na dom – nižšie účty za elektrinu
Až o 90 % nižšie účty za elektrinu? Energetická nezávislosť? Šetrenie životného prostredia? Odpoveď na všetky tri tieto otázky znie, áno. Efektívne využívanie solárnej energie v domácnostiach má za následok zníženie nákladov na energie až o 90 %. Navyše, zelená energia výrazne šetrí našu prírodu a vďaka vlastnej solárnej elektrárni sa aj vy môžete stať energeticky nezávislými a využívať fotovoltiku (fotovoltaiku) na ohrev vody, kúrenie alebo na bežnú spotrebu pri používaní domácich spotrebičov.

Fotovoltická elektráreň DO DOMÁCNOSTI

Efektívne využitie solárnej energie si vyžaduje odborne vedený projekt. Pri nesprávnom počte panelov, nesprávnom umiestnení alebo nevhodnom výbere fotovoltického (fotovoltaického) zariadenia sa môže stať, že efektivita vašej domácej elektrárne bude nízka a náklady drasticky vysoké. Fotovoltika (fotovoltaika) svojpomocne ani náhodou nemusí byť ideálnym riešením.

Náš fotovoltický (fotovoltaický) projekt zahŕňa odborný audit a obhliadku miesta, kde bude solárne riešenie aplikované. Navrhneme najlepší spôsob inštalácie, zohľadníme energetické potreby vašej domácnosti a zvolíme správne technologické postupy, aby bolo fotovoltické (fotovoltaické) zariadenie, čo najefektívnejšie a náklady v pomere k návratnosti boli optimalizované.

Riešenie fotovoltiky pre rodinné domy

Inštalácia fotovoltického (fotovoltaického) systému v rodinných domoch musí spĺňať určité náležitosti. V prvom rade musí objem produkovanej elektrickej energie z fotovoltiky (fotovoltaiky) pokryť energetické nároky členov domácnosti aj s rezervou. Solárne panely musia byť umiestnené na vhodnom mieste pod správnym sklonom. Riešenie musí byť dimenzované tak, aby negatívne neovplyvnilo funkčnosť iných elementov na rodinnom dome. Dbáme taktiež na estetické hľadisko. Všetko toto budete vedieť vopred vďaka AUDITU ZADARMO, ktorý u vás po dohode vykonáme.

Solárna energia do zásoby

Viete o tom, že solárnu energiu si môžete ukladať do zásoby? Jednou z možností je virtuálna batéria. Nespotrebovanú elektrinu si viete týmto spôsobom uchovávať a využívať ju tak vtedy, keď je efektivita panelov nižšia, napríklad kvôli horším svetelným podmienkam. Energiu si jednoducho vezmete zo siete späť len za cenu distribučných prenosových poplatkov, ktoré stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Za samotnú energiu z virtuálnej batérie neplatíte ani cent.

Chcete vedieť?

Našim klientom ponúkame možnosť bezplatného auditu a konzultácií. V našom tíme sú profesionáli a odborníci s praktickými skúsenosťami, ktorí vám ochotne poradia so všetkým potrebným od toho, kam fotovoltické (fotovoltaické) panely umiestniť až po spôsob financovania projektu.

Kam umiestniť fotovoltické panely?

Ide o individuálne vlastnosti každého projektu. Naši pracovníci presne vedia, kde je umiestnenie panelov najvhodnejšie. Optimálne je situovať ich na juh pod sklonom 30 až 60°. Podstatné je, aby mali dostatok slnečného žiarenia. Nezáleží na tvare strechy ani type krytiny, solárne panely je možné montovať kdekoľvek aj na fasády či voľné priestranstvá. Náš tím navrhne riešenie, ktoré zabezpečí minimálne energetické straty a optimalizuje produkciu solárnej energie.

Oplatí sa fotovoltika do domu?

Áno, oplatí. Hoci sa počiatočná investícia môže javiť ako vysoká z dlhodobého hľadiska je návratnosť investície niekoľkonásobná. Výraznú pomoc predstavujú aj štátne dotácie na fotovoltiku (fotovoltaiku), ktoré vybavíme za vás. Navyše vďaka našim projektom máte k dispozícii záruku na invertor, funkčnosť i skryté vady.

Ako prebieha montáž fotovoltického zariadenia?

Všetko prebieha po individuálnej dohode s klientom a pod dohľadom profesionálnych pracovníkov. Inštalácia panelov a fotovoltických (fotovoltaických) systémov začína po dodaní všetkých potrebných komponentov. V závislosti od rozsahu projektu sa líši aj doba trvania montáže. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti a výslednú kvalitu projektu garantujeme.

Aký je rozdiel medzi fotovoltikou a solárnym panelom?

Samostatné solárne panely sa primárne využívajú na konkrétny účel, napríklad na solárny ohrev vody (napr. v kombinácii s tepelným čerpadlom), vykurovanie či nabíjanie batérií. Fotovoltické (fotovoltaické) systémy predstavujú komplexné riešenia a dokážu solárnu energiu zo slnečných lúčov účinne premieňať na elektrický prúd. Vďaka virtuálnej batérii dokonca máte možnosť množstvo energie uchovávať do zásoby. Hlavným rozdielom je teda využitie.

Záruka

10 Rokov 
na invertor

s možnosťou predĺženia 
za poplatok

25 Rokov 
na panely

Exkluzívne na kazivosť 
a skryté vady

30 Rokov 
na funkčnosť

PANELOV NA 
ÚROVNI 77,28%
Národný energetický projekt SK s.r.o.
Dopravná 1364/11, 955 01 Topoľčany
© 2024 Národný energetický projekt s.r.o.
Ochrana osobných údajov