Mono a polykryštalické moduly

Aký je rozdiel medzi mono- a polykryštalickými panelmi? Predtým, ako sa rozhodneme pre inštaláciu fotovoltickej (fotovoltaickej) inštalácie, je potrebné zvážiť, čo od našej súkromnej elektrárne očakávame a aké množstvo energie chceme vyrobiť. V závislosti od toho, či je najdôležitejším kritériom cena alebo energetický výnos, pokúsime sa vám pomôcť zvoliť najvýhodnejšiu a najefektívnejšiu inštaláciu. Prvou etapou navrhovania […]

Aký je rozdiel medzi mono- a polykryštalickými panelmi?

Predtým, ako sa rozhodneme pre inštaláciu fotovoltickej (fotovoltaickej) inštalácie, je potrebné zvážiť, čo od našej súkromnej elektrárne očakávame a aké množstvo energie chceme vyrobiť. V závislosti od toho, či je najdôležitejším kritériom cena alebo energetický výnos, pokúsime sa vám pomôcť zvoliť najvýhodnejšiu a najefektívnejšiu inštaláciu. Prvou etapou navrhovania fotovoltickej (fotovoltaickej) inštalácie je vhodný výber fotovoltických (fotovoltaických) modulov. Na trhu sú k dispozícii tri základné typy: amorfný, polykryštalický a monokryštalický, ktoré sa líšia štruktúrou, technickými parametrami a formou suroviny.

Vyššie uvedené rozdiely samozrejme vedú k ďalším rozdielom súvisiacim s dobou účinnosti a trvanlivosti. Najdôležitejšiu úlohu na trhu zohrávajú technologicky rýchlo sa rozvíjajúce články 1. generácie, teda polykryštalické a monokryštalické články vyrobené z jednotlivých článkov vo forme oblátok s hrúbkou približne 0,2 mm. Zamerajme sa teda na ne a porovnajme „Ktoré sú nakoniec lepšie?“ Pri porovnaní modulov 1. generácie použijeme kritérium účinnosti a indikátor poklesu výkonu so zvyšujúcou sa teplotou. Všeobecne platí, že čím vyššia je účinnosť modulu a čím nižší je pokles výkonu, tým viac energie fotovoltický (fotovoltaický) systém vyrobí. Zoberieme do úvahy aj estetické kritérium, teda farbu fotovoltických (fotovoltaických) modulov a ich cenu.

Monokryštalické moduly sa vyznačujú tmavšou, takmer čiernou farbou a sú vyrobené z monolitického kremíkového kryštálu osemuholníkového tvaru. Majú najvyššiu účinnosť, ktorá je 17 – 22%, a najnižšiu mieru straty energie so zvyšujúcou sa teplotou spomedzi FV modulov dostupných na trhu. Najlepšie fungujú pri intenzívnom slnečnom svetle, v zamračených dňoch je produkcia nižšia, ale celkový ročný výnos s južnou orientáciou a sklonom 30o je dokonca 1 100 kWh / kWp. Kremíkové monokryštálové moduly sú najdrahšie na watt inštalovaného výkonu.

Svetlomodré polykryštalické moduly sú vyrobené z lisovaného bloku kryštalizovaného kremíka a majú tvar obdĺžnikov. Ich účinnosť je nižšia ako v prípade monokryštalických, je to približne 14-16%. Teoreticky sa tieto moduly lepšie vyrovnávajú s rozptýleným svetlom ako monokryštalické, ale naše skúsenosti ukazujú, že monokryštály pracujú v klimatických podmienkach Poľska oveľa efektívnejšie. Polykryštalické moduly sa vyznačujú vysokou rýchlosťou poklesu výkonu so zvyšujúcou sa teplotou. Vypočítané na watt inštalovaného výkonu sú polykryštalické články lacnejšie ako monokryštalické články v priemere o 8 – 15%.

Väčšina výrobcov poly- a monokryštalických fotovoltických (fotovoltaických) modulov poskytuje 25-ročnú záruku na lineárny pokles výkonu najviac o 20%, čo znamená, že za 25 rokov budú moduly pracovať s výkonom najmenej 80% výstupného výkonu.

V súčasnosti je trh s fotovoltickými (fotovoltaickými) článkami veľmi dynamický, neustále prebiehajú výskumy zamerané na zlepšenie parametrov oboch typov. Nie je možné jasne definovať, ktoré sú lepšie – mono a poly majú výhody a nevýhody. Výber vhodného fotovoltického (fotovoltaického) modulu by mal byť založený na tom, čo od fotovoltickej (fotovoltaickej) inštalácie očakávame. Pokiaľ je pre nás najdôležitejším kritériom cena, mali by sme zvoliť systém založený na polykryštalických moduloch, ale ak chceme vyrobiť čo najviac elektriny pri zachovaní estetického a moderného dizajnu inštalácie, mali by sme zvoliť monokryštalické čierne fotovoltické (fotovoltaické) moduly.

Ďalšie články

Národný energetický projekt SK s.r.o.
Dopravná 1364/11, 955 01 Topoľčany
© 2024 Národný energetický projekt s.r.o.
Ochrana osobných údajov