Vidiná

Ďalšou z našich úspešných realizácií bola aj inštalácia fotovoltického systému v lokalite Vidiná.

Tento Malý zdroj s výkonom 2.835kW nám umožnil znížiť energetické náklady klienta.

Náš fotovoltický systém umožňuje klientovi produkovať čistú energiu a zároveň sa stať energeticky nezávislým.

Vidiná - 2.835kW - Malý zdroj
Národný energetický projekt SK s.r.o.
Dopravná 1364/11, 955 01 Topoľčany
© 2023 Národný energetický projekt s.r.o.