Veľký Biel

Ďalšou z našich úspešných realizácií bola aj inštalácia fotovoltického systému v lokalite Veľký Biel.

Tento Malý zdroj s výkonom 9.86kW nám umožnil znížiť energetické náklady klienta.

Náš fotovoltický systém umožňuje klientovi produkovať čistú energiu a zároveň sa stať energeticky nezávislým.

Veľký Biel - 9.86kW - Malý zdroj
Národný energetický projekt SK s.r.o.
Dopravná 1364/11, 955 01 Topoľčany
© 2023 Národný energetický projekt s.r.o.