Tvrdošovce

Ďalšou z našich úspešných realizácií bola aj inštalácia fotovoltického systému v lokalite Tvrdošovce.

Tento Malý zdroj s výkonom 3kW nám umožnil znížiť energetické náklady klienta.

Náš fotovoltický systém umožňuje klientovi produkovať čistú energiu a zároveň sa stať energeticky nezávislým.

Tvrdošovce - 3kW - Malý zdroj
Národný energetický projekt SK s.r.o.
Dopravná 1364/11, 955 01 Topoľčany
© 2023 Národný energetický projekt s.r.o.