Dolný Harmanec

Ďalšou z našich úspešných realizácií bola aj inštalácia fotovoltického (fotovoltaického) systému v lokalite Dolný Harmanec.

Tento malý zdroj s výkonom 5.7kW nám umožnil znížiť energetické náklady klienta.

Náš fotovoltický (fotovoltaický) systém umožňuje klientovi produkovať čistú energiu a zároveň sa stať energeticky nezávislým.

Dolný Harmanec - 5.7kW - malý zdroj
Národný energetický projekt SK s.r.o.
Dopravná 1364/11, 955 01 Topoľčany
© 2024 Národný energetický projekt s.r.o.
Ochrana osobných údajov