Sídlo spoločnosti

Národný energetický projekt s.r.o.

Dopravná 1364/11
955 01 Topoľčany

IČO: 48269379
DIČ: 2120110927
IČ DPHSK: 2120110927 podľa §4

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39291/N

Tel. kontakt: 0917 100 700

E-mail: info@eprojekt.sk